Buro Antares | Bestemmingsplannen
201
page,page-id-201,page-child,parent-pageid-36,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,
title

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan worden (toekomstige) functies in een gebied vastgelegd. Bij het opstellen wordt rekening gehouden met de omgevingsaspecten waaronder geluidhinder, luchtkwaliteit, natuurdoelstellingen en externe veiligheid. De procedure en (proces-vereisten voor de totstandkoming van bestemmingsplannen is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en in het Besluit ruimtelijke ordening (Bor). Binnen de procedure worden kortweg de volgende stappen doorlopen: kennisgeving, overleg, ontwerpbestemmingsplan, zienswijzen (inspraak), vaststelling, inwerkingtreding en onherroepelijk van kracht.

Buro Antares kan u voorzien van advies bij het beantwoorden of indienen van zienswijzen, bezwaarschriften en/of beroepschriften. Uiteraard kunnen wij deze ook voor u of uw organisatie opstellen.